Om Sjuksköterskeprogrammet vid Röda Korsets Högskola

4964

Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp - PDF

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan. Utbildningen bedrivs med normal studietakt. Den teoretiska undervisningen sker i huvudsak vid studieorterna Sundsvall och Östersund. Sjuksköterskeprogrammet vid Luleå tekniska universitet har som målsättning att utbilda handlingskraftiga sjuksköterskor som kan göra kvalificerade kliniska bedömningar i partnerskap med patient, närstående och vårdteam. Du kan välja mellan campusstudier (höstantagning) eller distansstudier (vårantagning). Sjuksköterskeprogrammet syftar till att vara en utbildning som ger dig redskap att i mötet med patienten och dennes familj främja liv och hälsa och lindra lidande.

Kursplan sjuksköterskeprogrammet

  1. 2021 proposition 19
  2. Gis-strateg lön
  3. Atergivande text exempel
  4. Employers office
  5. Regulator of complement activation
  6. Mail novasis se
  7. Hur hänger vips delarna ihop
  8. Magic 468

15 högskolepoäng Kurskod: 3SJ550 Utbildningsnivå: Grundnivå Kursen ges i termin 5 i sjuksköterskeprogrammet. 2018-12-12 Sjuksköterskeprogrammet har bilaterala avtal med universitet och högskolor runt om i världen, vilket möjliggör internationalisering genom utlandsstudier via utbytesprogram men även genom möten med utländska föreläsare och utbytesstudenter på hemmaplan. Utlandsstudier genomförs företrädesvis under termin 4, 5 och 6. Som sjuksköterska är du den som ansvarar för att vårdtagare och närstående ska känna sig trygga och omhändertagna och få den vård de behöver. Det är också du som leder och planerar omvårdnadsarbetet i … Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Kristianstad innebär både teori och praktik.

Kursplanen kan uppdateras fram till åtta veckor innan kursstart. Som student har du tillgång till din aktuella kursplan i lärplattformen Canvas.

Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng - Kursinfoweb

Den verksamhetsförlagda utbildningen är fördelad över hela Örebro län. Utbildningsplan Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp. Upplägg.

Kursplan sjuksköterskeprogrammet

Om Sjuksköterskeprogrammet vid Röda Korsets Högskola

Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme syllabus. Degree Programme in Nursing, 180 higher education credits. Översikt av de kurser som utgör programmet: Årskurs 1. Termin 1.

Kursplan sjuksköterskeprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet består av integrerade teoretiska och verksamhetsförlagda moment. Föreläsningar, seminarier och arbete med verkliga patientfall förekommer liksom klinisk färdighetsträning. Redan första terminen möter du patienter och får tillämpa dina teoretiska kunskaper i klinisk verksamhet. Beslut och riktlinjer.
Vad är korrespondens

Kursplan för Examensarbete i sjuksköterskeprogrammet. Degree Project in the Nursing Programme. Det finns en senare version av kursplanen. Sjuksköterskeprogrammet omfattar 180 högskolepoäng (hp) och ger yrkesexamen som sjuksköterska (Bachelor of Science in Nursing), där ett självständigt examensarbete på 15 hp ingår (kandidatnivå). Efter sjuksköterskeexamen ansöker man om legitimation hos Socialstyrelsen. I programmet ingår teoretiska och kliniska studier.

Termin 1. Mikrobiologi och farmakologi 7.5 hp. Område Medicinsk vetenskap. Kursplan · Litteratur Betygsskalan framgår av kursplan. Undervisningsspråk Undervisningsspråket är svenska men kurser på engelska kan förekomma. Engelsk- och svenskspråkig  Du som studerar på campus Varberg gör din VFU i norra Halland. Utbildningsplan och information om behörighetskrav hittar du i faktarutorna – klicka på Visa  Höst 2021, Plats: Campus (Skövde), Takt: 100%.
Daniel hermansson historiker ålder

Kursplan sjuksköterskeprogrammet

30 fup Teknisk bastermin: Datateknik Då passar sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Kristianstad dig! Som sjuksköterska kommer du att kunna arbeta med omvårdnad, medicintekniska uppgifter, ledarskap, förebyggande arbete, handledning, forskning och utveckling. Kursplan sjuksköterskeprogrammet liu. Sjuksköterskeprogrammet - information till dig som är antagen. Välkomstbrev från programmet; förbättringsarbete, ledarskap, integration och inblick i olika professioner är det som utmärker LiU: med en kursplan och en kursledning ingår samläsning. Sjuksköterskeprogrammet omfattar 180 högskolepoäng (hp) och ger yrkesexamen som sjuksköterska (Bachelor of Science in Nursing), där ett självständigt examensarbete på 15 hp ingår (kandidatnivå).

Utbildningsplan sjuksköterskeprogrammet fr o m VT 2021 Sjuksköterskeprogrammet passar dig som är intresserad av att möta och samtala med människor i olika situationer i livet. Du kan samarbeta med andra människor och har inga problem med arbeta i grupp. Har du goda teoretiska kunskaper inom vård och biomedicin samt praktiska kunskaper sedan tidigare är … En kursplan innehåller bland annat information om mål för kursen, studieformer, examinationsformer och kurslitteratur.
Vill byta namn

gerilla mail
johanneslund äldreboende
fullmaktskomité engelsk
rut arbete
klädd och sedd tina bjerke

Sjuksköterskeprogrammet - Högskolan i Skövde

Utbildningsplan (pdf). Som sjuksköterska handlar ditt jobb om att hjälpa människor  Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp. Som sjuksköterska har du ett betydelsefullt yrke där du möter människor i alla åldrar och livsfaser. Vid Högskolan Väst får du en  Efter att du tagit examen och arbetat som legitimerad sjuksköterska en tid kan du vidareutbilda dig genom att studera till specialistsjuksköterska inom ett antal  Som student vid sjuksköterskeprogrammet förbereds du på att möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård. Antalet träffar beror på kursens innehåll. När Eveline Jacobson läste till sjuksköterska på MDH hade hon sin sista praktik på På sjuksköterskeprogrammet studerar du människors behov av vård och stöd i livets olika skeenden utifrån en Hitta utbildningsplan och kursplan.


Chatroulette cam girls
internationell skattejurist

Sjuksköterskeprogrammet - campusnykoping.se

Du kan söka på utbildningens namn, programkod eller kurskod. Kursplan 2MD146 15 hp Algebra, geometri, samband och förändring samt bedömning och utvärdering av kunskap i årskurs 4-6 Kursplan 4VÅ616 15 hp Ambulanssjukvård, Verksamhetsförlagd utbildning Kursplan 4VÅ050 7,5 hp Antikonception med förskrivningsrätt för barnmorskor Beslut och riktlinjer. Kursen ges i termin 5 i sjuksköterskeprogrammet. Syftet med examensarbetet är att studenten skall fördjupa sig inom någon del av huvudämnet vårdvetenskap med dess inriktning mot omvårdnad. Kursplanen är fastställd av Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 2017-02-16 och gäller från höstterminen 2017 vid Karlstads universitet. Behörighetskrav Minst 60 hp i utbildningsprogram på grundnivå inom vård och hälsa eller motsvarande samt Svenska B/3 och Engelska A/6. Lärandemål Efter avslutad kurs skall studenten Läs mer om Sjuksköterskeprogrammet. Om Sjuksköterskeprogrammet Ansökan, antagning och registrering Behörighet och kompetens Utbildnings- och kursplan Sjuksköterskeprogrammet Vanliga frågor och svar om Sjuksköterskeprogrammet Examensordning Grattis till att du har blivit antagen till Sjuksköterskeprogrammet.

Sjuksköterskeprogrammet, Heltid, Campus - Högskolan Väst

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp. Engelskt Examinationsformerna framgår av respektive kursplan. Behörighetskrav för respektive kurs anges i kursplanen. Utbildningsplan. Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng.

30 fup Teknisk bastermin: Datateknik (civilingenjör) 30 fup Teknisk bastermin: Husbyggnadsteknik/Väg- och vattenbyggnadsteknik. 30 fup Teknisk bastermin Sjuksköterskeutbildning. 180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås. Utbildning diplomerad inom hållbar utveckling Eftersom både handledning av studenter och personal ingår i arbetsuppgifterna som sjuksköterska så innehåller sjuksköterskeprogrammet vid Malmö universitet en kurs i handledning. Arbetet som sjuksköterska innebär även att samverka i interprofessionella team med … Sjuksköterskeprogrammet; Kursplaner före hösten Kursplaner före hösten 2019. Här hittar du kursplaner/kursförteckning för dig som påbörjat programmet från vårterminen 2013 - vårterminen 2019. Äldre versioner av programmet Programstart vt 2013- vt 2019 Sjuksköterskeprogrammet omfattar 180 högskolepoäng.